กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนนารีนุกูล ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และความเป็นมงคล แก่นักเรียน ณ หอประชุม 113 ปีนารีนุกูล 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

บทคัดย่อ ท่านจะต้องพิมพ์บทคัดย่อของข่าว (ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร) ลงตรงส่วนนี้ เพื่อที่จะเป็นบทคัดย่อสั้นๆ สำหรับแสดงที่หน้าแรกของเว็บไซต์

xxx

xxx

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์