ทดลองส่ง

โรงเรียนนารีนุกูลจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ หอประชุม 113 ปีนารีนุกูล ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

บทคัดย่อ ท่านจะต้องพิมพ์บทคัดย่อของข่าว (ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร) ลงตรงส่วนนี้ เพื่อที่จะเป็นบทคัดย่อสั้นๆ สำหรับแสดงที่หน้าแรกของเว็บไซต์

xxx

xxx

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์